De Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee wil van begraafplaats Duinrust een waardig gedenkpark maken. Naast de recente uitbreidingen aan de Parklaan en de Nachtegaallaan wordt ook gewerkt aan een opwaardering van andere delen van de begraafplaats. Een belangrijk onderdeel vormen de kindergraven. Deze verdienen een sfeervolle plek op de begraafplaats, een waardige plek van gedenken.

Herinrichting kindergrafveld
Door de herinrichting ontstaat er ruimte om het kindergrafveld aan te passen en er een meer besloten hofje van te maken, ook met meer beplanting. Uiteraard met alle respect voor de bestaande kindergraven. Binnen het hofje kan een nagedachtenismonument een centrale plek krijgen.

Nagedachtenismonument
Overwogen wordt om zo’n nagedachtenismonument te gaan plaatsen. In overleg met de ouders kan een herinnering aan het kindje geplaatst worden, bijvoorbeeld een gedenkplaatje.

Informatie-ochtend
Om alle ouders en andere familieleden te informeren over het herinrichtingsplan en de mogelijkheden van het nagedachtenismonument is er een informatieochtend in de aula van de begraafplaats Duinrust, Parklaan 115. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 23 april a.s. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie en thee.

De plannen liggen ter inzage, waarbij Ada Wille, de landschapsarchitecte om 10.15 uur en om 11.15 uur een korte toelichting zal geven op de herinrichting. Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ook zal er die ochtend nadere voorlichting worden gegeven over de grafrechten, de termijnen, verlenging of beëindiging. Bij kindergraven is dit een extra gevoelig onderwerp. Het verdient daarom een open en eerlijke bespreking met alle ruimte voor inbreng van de ouders. De Stichting Beheer Begraafplaatsen hoopt vele direct betrokkenen op zaterdag 23 april te ontmoeten. Hartelijk welkom!

Nadere inlichtingen:
Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
Jan Dubbeldam, Hoofd Kerkbeheer
M: 06-10893998