In het kader van de verfraaiing van onze begraafplaatsen is onlangs een vervolgstap gezet. Was enkele jaren geleden bij het Dennenlaantje op Duinrust al een waterbron geslagen, nu is op de bron een ornament geplaatst. Het is opgebouwd uit een tweetal onderdelen. Op de voet zijn de Alpha en de Omega geplaatst: het begin en het einde. Een bekende uitspraak van Jezus en ook een beeld voorkomend in het bijbelboek Openbaring. Verder wordt het ornament afgerond met een symbool “er is meer tussen hemel en aarde”.

Bronwater voor beregening
Omdat het Dennenlaantje destijds aan renovatie toe was en onderbegroeiing eigenlijk zonder water geen kans op slagen had, hebben wij besloten een bron te laten slaan.
De firma Voorham uit Wassenaar was hier een geschikte partner voor, ook omdat zij tevens het beregeningssysteem konden aanleggen. Alles onder één noemer.
Bij het slaan van een bron is het altijd een verrassing wat voor water je tegenkomt; in ons geval is dit zeer ijzerrijk water. Dit houdt in dat de bron prima voor beregening gebruikt kan worden, maar -in verband met roestsluier- niet voor het schoonmaken van monumenten.

Nieuwe aanplant
De bron wordt nu alleen nog maar gebruikt om de onderbegroeiing aan de gang te houden in het Dennenlaantje, maar wordt ook ingezet bij de nieuwe aanplant van de uitbreiding.
Om de nieuwe aanplant goed op gang te helpen en in de toekomst, tijdens ernstige droogte, goed aan de gang te houden, hebben wij als Stichting besloten de borders (plantvakken) te voorzien van druppelleidingen.
Zo zijn we niet afhankelijk van schoon drinkwater. We pompen ons eigen water op en geven het weer terug aan de natuur.