Het Bestuur van de Stichting Beheer Begraafplaatsen maakt bekend dat de rechten van onderstaande graven vervalen zijn verklaard.
De reden hiervan is: 1. De grafrechten zijn door de rechthebbende niet verlengd, of 2. De rechthebbende is overleden en de grafrechten zijn niet binnen één jaar op naam van een nieuwe rechthebbende overgeschreven, of 3. De rechthebbende is onvindbaar; door ons verstuurde brieven/nota’s zijn onbesteld retour gekomen of er is geen reactie op gekomen.
Het Bestuur heeft voor onderstaande graven de volgende acties uitgevoerd:

  • De eerste publicatie van deze graven heeft plaatsgevonden op 22-06-2020
  • De tweede publicatie van deze graven heeft plaatsgevonden op 19-05-2021
  • Bij de graven is op 26-06-2020 een bordje geplaatst met het verzoek om contact met de Stichting op te nemen
  • Bij de ingang van de begraafplaatsen zijn de Publicatielijsten in het mededelingenbord geplaatst
  • De Publicatielijsten zijn gepubliceerd op de website vanaf 22 juni 2020
  • In de Kerkbode, nieuwsbrief december 2020, juni 2021 en december 2021) en de lokale media zijn oproepen geplaatst met het verzoek om contact met het Kerkelijk Bureau op te nemen
  • Aan de hand van de dossiers is, voor zover als mogelijk contact opgenomen met familieleden. Na afloop van de graftermijn, dan wel de grafrusttermijn, zal het Bestuur tot ruiming van de graven en vernietiging van de monumenten overgaan.

Katwijk,
9-12-2021

J. Berkheij, Voorzitter
H.C. van der Plas, Secretaris

Oude Begraafplaats:
N.GED.-0005 N.GED.-0006 N.GED.-0008 N.GED.-0011-N N.GED.-0012-Q N.GED.-0014-1 N.GED.-0014-L N.GED.-0015-K N.GED.-0017-O N.GED.-0017-P
N.GED.-0017-Q N.GED.-0020-A N.GED.-0021-G N.GED.-0021-M N.GED.-0021-N. N.GED.-0023-H N.GED.-0024-B N.GED.-0024-C N.GED.-0025-A N.GED.-0028-N
N.GED.-0029-E N.GED.-0029-P N.GED.-0032-B N.GED.-0032-C N.GED.-0032-E N.GED.-0032-M N.GED.-0033-B N.GED.-0033-D N.GED.-0033-E N.GED.-0034-C
N.GED.-0035-E N.GED.-0035-H N.GED.-0035-L N.GED.-0037-F N.GED.-0037 N.GED.-0037-N N.GED.-0038-L N.O.-E-5 N.O.-E-6 N.O.-F-13
N.O.-F-8 N.O.-G-2 O.GED.-0002 O.GED.-0009 O.GED.-0011-B O.GED.-0014-D O.GED.-0014-G O.GED.-0017-D O.GED.-0020-K O.GED.-0021-B
O.GED.-0023-G O.GED.-0024-1 O.GED.-0025-F O.GED.-0025-G O.GED.-0026-G O.GED.-0027-D O.GED.-0032-B O.GED.-0035-1 ZUID-0016-4 ZUID-0016-7
ZUID-0018-5 ZUID-0020-7 ZUID-0024-4 ZUID-0024-7 ZUID-0027-1 ZUID-0027-4 ZUID-0027-6 ZUID-0028-5 ZUID-0030-5 ZUID-0030-7
ZUID-0032-7 ZUID-0034-6
Begraafplaats Duinrust
A-0092 A-0106 A-0133 A-0161 A-0184 A-0352 A-0359 A-0383 A-0436 A-0486
A-0505 A-0535 A-0574 A-0580 A-0727 A-0746 A-0753 A-0813 A-0822 A-0836
A-0844 B-0001 B-0076 B-0106 B-0112 B-0122 B-0129 B-0147 B-0150 B-0161
B-0201 B-0233 B-0269 B-0291-1 B-0300 B-0310 B-0313 B-0322 B-0323 B-0333
B-0355 B-0366 N/A-0894 NIA-0905 N/A-0937 NA-0967 N/A-1048 N/A-1131 N/A-1141 N/A-1158
N/A-1254 N/A-1266 N/A-1304 N/A-1310 NIA-1337 N/A-1371 N/A-1490 N/A-1508 N/A-1759 N/A-1802
N/A-1868 N/A-1932 NIA-2058 N/A-2095 N/A-2186 N/A-2373 N/A-2515 N/B-0390 N/B-0421 N/B-0444
N/B-0462 N/B-0475 N/B-0484 N/B-0487 N/B-0493 N/B-0598 N/B-0601 N/B-0646 N/B-0654 N/B-0729
N/B-0807 N/B-0897 N/B-0947