Op elk graf rust een verplichting om bij te dragen in de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Deze kosten worden jaarlijks in rekening gebracht. Desgewenst kan dit afgekocht worden voor de maximale looptijd van het grafrecht.

Onderhoud

Onderhoud gras

Begraafplaats Duinrust; deze begraafplaats is ingedeeld in grafvelden, deze bestaan uit (kruidenrijk)gras.
Van april tot november worden deze velden periodiek gemaaid.
Ook worden de stroken tussen de graven, waar nodig, gemaaid.
Het najaar wordt gebruikt om nieuw gras aan te leggen of in te zaaien. Verder worden de velden waar nodig belucht, geverticuteerd en doorgezaaid.
Oude Begraafplaats; op deze begraafplaats wordt het aanwezige gras evengoed regelmatig gemaaid en waar nodig doorgezaaid en belucht. Het onkruid tussen/op de graven op beide Begraafplaatsen wordt beheerd door met een elektrische bosmaaier periodiek te maaien.

Snoeiwerkzaamheden

Snoeien is seizoenswerk; aan de hand van ons groenbeheer plan worden deze werkzaamheden uitgevoerd, zowel op Duinrust als op de Oude Begraafplaats.

Pad onderhoud en renovatie

Wekelijks worden de paden op Duinrust onderhouden door middel van eggen, dit is om onkruidgroei tegen te gaan. Aanvullend wordt het onkruid op de paden eens in de 2à 3 weken met heet water bestreden. Dit gebeurt ook op de Oude Begraafplaats.
Slechte stukken worden gerepareerd.

Border onderhoud

Op beide begraafplaatsen wordt aan de hand van het groenbeheer plan, in de plantvakken (borders), periodiek schoffelwerkzaamheden uitgevoerd.
Het najaar wordt gebruikt voor renovaties aan plantvakken, nieuwe inboet en waar nodig grove snoeiwerkzaamheden.

Overige

Tijdens lange periodes van droogte wordt extra water gegeven om de plantvakken er altijd netjes bij te laten liggen op beide Begraafplaatsen.
Op de Oude Begraafplaats worden indien nodig ook nog renovatiewerkzaamheden aan het metselwerk uitgevoerd.