Informatie

Onze huisregels

Huisregels voor de Oude Begraafplaats en Begraafplaats Duinrust
Van harte welkom op onze begraafplaats. Wij vragen u als gast respect- en stijlvol om te gaan met de graven en hun
bezoekers. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een aantal huisregels opgesteld:

 1. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.
 2. Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang indien zij vergezeld worden van een volwassene.
 3. Het meenemen van honden en andere dieren naar de begraafplaats is, met uitzondering van hulphonden, niet
  toegestaan.
 4. De begraafplaats is voor auto’s, motoren en fietsen van bezoekers gesloten.
 5. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden,
  anders dan voor het bijwonen van een begrafenis.
 6. Het is steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen die werkzaamheden moeten verrichten op de
  begraafplaats verboden, anders dan met toestemming van de beheerder, werkzaamheden voor derden aan
  grafbedekkingen te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
 7. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te
  verrichten zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de
  beheerder.
 8. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen door de beheerder tijdelijk worden
  gesloten.
 9. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door of namens de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing
  worden verwijderd.
 10. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het graf en het onderhoud daarvan.
 11. Beplanting mag door of namens de rechthebbende uitsluitend aangebracht worden binnen de toegestane afmetingen
  van het graf. Overwoekering of beplanting hoger dan 50 cm is niet toegestaan.
 12. Het is niet toegestaan beplanting, grind, tegels en/of andere grondbedekkers voor, achter of tussen de graven
  aan te brengen
 13. Degene die zich niet aan onze huisregels wil houden beschouwen wij als een ongenode gast en zullen wij
  vriendelijk verzoeken de begraafplaats te verlaten

Informatie

Openingstijden

Algemene Begraafplaats (Zuidstraat):
– Dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur

Duinrust:
– Van 16 oktober t/m 31 maart: van 08.00 uur tot 18.00 uur
– Van 1 april t/m 15 oktober: van 08.00 uur tot 21.00 uur