Informatie

Particulier graf
Bij de eerste toekenning van een grafrecht voor een particulier graf worden de grafrechten aan de rechthebbende verleend voor een periode van 30 jaar. Na het verstrijken daarvan kunnen de grafrechten telkens weer verlengd worden voor een periode van 10 of 15 jaar. Indien gewenst kan na afloop van het grafrecht afstand daarvan gedaan worden. In dat geval zal worden de rechten niet verlengd en zal het graf geruimd worden. De Stichting zal uiterlijk één jaar voor de afloop van het grafrecht de rechthebbende informeren en hem/haar een verlengingsvoorstel toezenden.

Informatie

Algemeen graf
Een algemeen graf is in het beheer bij de Stichting. Voor dit graf wordt geen grafrecht verleend, doch uitsluitend de mogelijkheid om voor een maximale periode van 15 jaar een lichaam te begraven. Nadien wordt het algemeen graf geruimd.

Informatie

Particulier kindergraf

Zie hierboven bij “Particulier graf”. De grafrechten worden toegekend voor een periode van 15 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor een periode van 10 of 15 jaar.