Formulier

Vergunning monument

Toelichting

Aanvragen vergunning monument bij eerste grafuitgifte

Het proces wordt als volgt ingericht:

  1. Na de (her)uitgifte van een nieuw graf wordt het aanvraagformulier naar de begrafenisondernemer gestuurd. Dit heeft te maken met het feit dat de facturatie van de vergunning via de begrafenisondernemer loopt. Hij/zij kan dan in het eindgesprek met de familie het aanvraagformulier overhandigen. De verdere afhandeling is een zaak van de familie.
  2. Na ontvangst van het “aanvraagformulier vergunning monument” neemt de rechthebbende contact op met de steenhouwer, bespreekt de wensen en overhandigt het aanvraagformulier. De steenhouwer stuurt het definitieve ontwerp samen met de aanvraag naar de administratie van St. Beheer Bergraafplaatsen. De administratie stuurt de aanvraag door naar de beheerder van de begraafplaatsen. Hij beoordeelt de aanvraag op basis van het reglement en geeft een reactie aan de administratie. De beheerder houdt voor de eindcontrole een kopie van de aanvraag achter. De administratie verstrekt een vergunning aan de rechthebbende, of geeft aan waarom er geen vergunning verstrekt kan worden.
  3. De steenhouwer neemt na goedkeuring van de aanvraag en productie van het monument contact op met de beheerder van de begraafplaatsen om het monument te plaatsen. De beheerder beoordeelt of het monument conform de afgegeven vergunning is. Is het monument conform de vergunning, dan kan het monument geplaatst worden. Is het monument niet conform vergunning mag het monument niet geplaatst worden. De beheerder van de begraafplaats rapporteert dit aan het hoofd kerkbeheer. Door de administratie wordt contact opgenomen met de rechthebbende en zal er een afspraak tussen de rechthebbende, hoofd kerkbeheer en de beheerder gemaakt worden. Na het gesprek wordt door het hoofd kerkbeheer bepaald of het monument alsnog geplaatst kan worden of dat er een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
  4. Na controle en plaatsing van het monument parafeert de medewerker van de begraafplaatsen het aanvraagformulier en stuurt dit door naar de administratie. Het aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de verleende vergunning in de administratie bij het graf opgenomen.