Ons Coronabeleid

Zalenverhuur Katwijk heeft maatregelen getroffen om voor haar gasten en personeel een veilige omgeving te creëren. Dit vraagt van u als gast ook medewerking aan het protocol en de gedragsregels in deze bijzondere tijden van COVID-19. Het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland alsmede het Protocol verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding/ examen’ afkomstig van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de RIVM richtlijnen zijn hierin leidend.

Uitgangspunten

 • Veiligheid van alle gasten en medewerkers staat te allen tijden voorop.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle medewerkers en gasten.
 • Focus van dit protocol ligt op de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Zalenverhuur Katwijk communiceert over de afspraken richting haar relaties en gasten.

Hygiëne en veiligheid

 • Zalenverhuur Katwijk kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten heeft.
 • Als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft blijft u ook thuis.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Was of desinfecteer uw handen vaak en goed.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Was na het toiletbezoek grondig uw handen.
 • Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan u de toegang tot onze gebouwen worden ontzegd.
 • Reis alleen als het niet anders kan met het OV.

Gebouwen algemeen

 • Bij de ingang van het pand wordt gezorgd voor desinfectiemiddel voor de handen, Zalenverhuur Katwijk ziet erop toe dat medewerkers en gasten dit gebruiken.
 • Er wordt 1,5 meter afstand gemarkeerd voor de receptie, de toiletgroepen en publieke ruimtes.
 • Het gebruik van de lift wordt beperkt en is alleen beschikbaar voor medewerkers en gasten die geen trap kunnen lopen of met materialen naar een verdieping moeten. Maximaal 1 persoon in de lift.
 • In het pand zijn looproutes aangeven, door middel van markeringen, om zoveel mogelijkkruisend verkeer te voorkomen. In de gangzones moet u altijd rechts houden.
 • Er is 1 trap voor naar boven en 1 trap voor naar beneden ingedeeld.
 • Alle toiletruimtes, oppervlakten, contactpunten en onze zalen worden vaker schoongemaakt en gedesinfecteerd dan normaal.
 • Niet stilstaan in de gangen en de belijning in acht nemen bij het verplaatsen in de gangen.

Voordat uw bijeenkomst start

 • Uw organisatie ontvangt, middels een mail van onze afdeling Reserveringen voor aanvang van uw bijeenkomst het zaalnummer. Wij verzoeken hen het zaalnummer te delen met de cursisten/deelnemers. Het zaalnummer wordt vooraf met de organisatie gedeeld om drukte bij de entree te voorkomen.
 • Cursisten/deelnemers wordt verzocht direct door te lopen naar de ruimte en niet te wachten bij de entree.
 • Alleen de docent/trainer/voorzitter meldt zich bij de receptie voor informatie en de lunchtijd af te stemmen.

Tijdens uw bijeenkomst

 • In de zalen is desinfecterende spray en een poetsrol beschikbaar en u kunt indien gewenst de tafel na binnenkomst nogmaals desinfecteren.
 • Bij de koffiebuffetjes zijn tissues beschikbaar om op een hygiënischemanier zonder direct handcontact koffie en thee in te schenken. Gooi deze na gebruik directweg in de aanwezige afvalbakken.
 • Voor het nuttigen van koffie, thee, water en fris worden alleen disposables gebruikt en aangeboden.
 • De lunch wordt in buffetvorm aangeboden in een daarvoor beschikbare zaal. Tijdens de lunch is het verplicht een zitplaats te nemen.

Na afloop van uw bijeenkomst

Wanneer de bijeenkomst is beëindigd dient u de aangegeven looproute te volgen om hetpand te verlaten.

Beschikbare

Capaciteit en zalen
M2
Corona
1 Golfslag 260 70
2 Oranjezaal 146 30
3 Eb en Vloed 76 16
4 Deining 58 11
5 Springtij 41 9
9 Op 't Getij 76 16
11 Zandbank 85 16
12 Zwin 34 6
13 Mui 34 6
14 Schelp 34 4
15 Rozer 28 5